Servis pro firmy a IT outsourcing

IT outsourcing je moderní způsob zajištění IT provozu společnosti. Služby IT outsourcingu umožňují přenesení odpovědnosti za provoz počítačové infrastruktury na odbornou firmu.

Jak probíhá externí správa sítě?

  • K dispozici je vám náš profesionální administrátor.
  • Servis je prováděn u zákazníka nebo přes vzdálenou správu.
  • podpora je k dispozici na telefonu nebo online 24/7.

Externí IT podpora zahrnuje kompletní péči o servery, počítače a notebooky. Pravidelná údržba přináší zákazníkovi úsporu nákladů. Pomáháme klientům maximalizovat využití informačních technologií. Důraz klademe na ochranu citlivých firemních informací.

Výhody externí správy sítě

  • Finanční úspora – snížení nákladů až o 30%, efektivní využití pracovních sil.
  • Profesionalita – správu provádějí kvalifikovaní odborníci.
  • Flexibilita – externí správu neprovádí jeden člověk.
  • Přenesení zodpovědnosti – odpovědnost se přenáší na servisní firmu.
Table

Zálohování systémů

„Firmy se dělí na ty, které zálohují a na ty, které ještě nepřišly o data.“

Zálohování je jeden z nejdůležitějších úkolů v oblasti správy počítačových sítí. Pravidelné zálohování zahrnuje servery, ale i data z PC a notebooků. Hlavním cílem je minimalizovat ztráty v případě poruchy hardware, krádeže nebo úmyslného poškození dat. Pravidelné automatické zálohování je vhodným způsobem datového managementu.

Backup

Nastavení zálohovacího plánu:

  • Analýza datového managementu.
  • Návrh konkrétního řešení.
  • Pravidelné zálohování dat

Zálohovací řešení umožňuje přenos dat mimo kancelářské prostory zákazníka. Umístění dat na externí síťové uložiště minimalizuje ztráty v případě živelné pohromy nebo odcizení části serverové struktury.